Legenda o starym pustelniku z Krobi

Biskupiańska legenda z Krobi Legenda o starym pustelniku w Krobi tłumaczy powstanie najstarszego w mieście, romańskiego kościółka pw. św. Idziego. …