Legenda biskupiańska

Biskupizna Biskupizna to najmniejszy w Polsce region folklorystyczny, obejmujący dwanaście wsi położonych wokół Krobi (pow. gostyński). Pochodzenie kilku okolicznych miejscowości …

Legenda o starym pustelniku z Krobi

Biskupiańska legenda z Krobi Legenda o starym pustelniku w Krobi tłumaczy powstanie najstarszego w mieście, romańskiego kościółka pw. św. Idziego. …